Thứ bảy , Ngày 13 tháng 08 năm 2022

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Trích yếu Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2012 Số trang 174
Lĩnh vực: Khác CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 12/01/2012 Ngày hiệu lực 22/01/2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 01+02 ngày 30/01/2012
(Từ trang 2 đến trang 174 )
Ngày đăng công báo:

20/01/2012