Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Trích yếu về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Buôn Pu Huch, Ea Má, Phù Mỹ, Cư Króa 1, C9, Ông Đồng, Ea Dong, Thanh Niên) Số trang 10
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/07/2022 Ngày hiệu lực 29/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 42 ngày 01/08/2022
(Từ trang 23 đến trang 32 )
Ngày đăng công báo:

01/08/2022