Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND

Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương Số trang 14
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/07/2022 Ngày hiệu lực 10/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 42 ngày 01/08/2022
(Từ trang 9 đến trang 22 )
Ngày đăng công báo:

01/08/2022