Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 7
Lĩnh vực: Công nghiệp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 22/07/2022 Ngày hiệu lực 01/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 42 ngày 01/08/2022
(Từ trang 2 đến trang 8 )
Ngày đăng công báo:

01/08/2022