Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 36
Lĩnh vực: Công nghiệp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 21/07/2022 Ngày hiệu lực 01/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 41 ngày 25/07/2022
(Từ trang 2 đến trang 38 )
Ngày đăng công báo:

25/07/2022