Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND

Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Số trang 9
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 21/07/2022 Ngày hiệu lực 01/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 41 ngày 25/07/2022
(Từ trang 39 đến trang 47 )
Ngày đăng công báo:

25/07/2022