Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Trích yếu Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Số trang 17
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/07/2022 Ngày hiệu lực 20/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 39+40 ngày 21/07/2022
(Từ trang 22 đến trang 38 )
Ngày đăng công báo:

21/07/2022