Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

Trích yếu quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 22
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/07/2022 Ngày hiệu lực 24/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 37+38 ngày 21/07/2022
(Từ trang 26 đến trang 48 )
Ngày đăng công báo:

21/07/2022