Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Trích yếu về chính sách hỗ trợ tháo dỡ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 3
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/07/2022 Ngày hiệu lực 20/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 39+40 ngày 21/07/2022
(Từ trang 61 đến trang 63 )
Ngày đăng công báo:

21/07/2022