Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

Trích yếu ban hành quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 21
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/07/2022 Ngày hiệu lực 01/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 37+38 ngày 21/07/2022
(Từ trang 68 đến trang 88 )
Ngày đăng công báo:

21/07/2022