Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Trích yếu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Số trang 10
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/07/2022 Ngày hiệu lực 20/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 39+40 ngày 21/07/2022
(Từ trang 64 đến trang 73 )
Ngày đăng công báo:

21/07/2022