Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 22
Lĩnh vực: Nội chính CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 21/06/2022 Ngày hiệu lực 04/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 35 ngày 22/06/2022
(Từ trang 16 đến trang 38 )
Ngày đăng công báo:

22/06/2022