Thứ ba , Ngày 28 tháng 06 năm 2022

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 15
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 30/05/2022 Ngày hiệu lực 14/06/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 34 ngày 06/06/2022
(Từ trang 19 đến trang 33 )
Ngày đăng công báo:

06/06/2022