Thứ ba , Ngày 28 tháng 06 năm 2022

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 7
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 01/06/2022 Ngày hiệu lực 11/06/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 34 ngày 06/06/2022
(Từ trang 34 đến trang 41 )
Ngày đăng công báo:

06/06/2022