Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND

Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk Số trang 8
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 11/05/2022 Ngày hiệu lực 23/05/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 33 ngày 11/05/2022
(Từ trang 27 đến trang 34 )
Ngày đăng công báo:

11/05/2022