Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 15
Lĩnh vực: Công nghiệp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 25/04/2022 Ngày hiệu lực 09/05/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 31+32 ngày 28/04/2022
(Từ trang 2 đến trang 16 )
Ngày đăng công báo:

27/04/2022