Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND

Trích yếu quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 2
Lĩnh vực: Nội chính CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/04/2022 Ngày hiệu lực 11/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 29+30 ngày 25/04/2022
(Từ trang 3 đến trang 4 )
Ngày đăng công báo:

21/04/2022