Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Trích yếu cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA Số trang 2
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/04/2022 Ngày hiệu lực 08/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 29+30 ngày 25/04/2022
(Từ trang 51 đến trang 52 )
Ngày đăng công báo:

25/04/2022