Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Trích yếu về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng Số trang 6
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/04/2022 Ngày hiệu lực 08/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 29+30 ngày 25/04/2022
(Từ trang 45 đến trang 50 )
Ngày đăng công báo:

15/04/2022