Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND

Trích yếu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Số trang 10
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực 10/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 03+04 ngày 10/01/2022
(Từ trang 17 đến trang 27 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022