Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND

Trích yếu về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022 Số trang 5
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 03+04 ngày 10/01/2022
(Từ trang 12 đến trang 16 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022