Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Trích yếu điều chỉnh mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk Số trang 2
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực 20/12/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 07+08 ngày 10/01/2022
(Từ trang 2 đến trang 3 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022