Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Trích yếu quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 4
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực 20/12/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 05+06 ngày 10/01/2022
(Từ trang 94 đến trang 97 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022