Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Trích yếu dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk Số trang 21
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực 20/12/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 03+04 ngày 10/01/2022
(Từ trang 41 đến trang 73 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022