Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND

Trích yếu quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 2
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 03+04 ngày 10/01/2022
(Từ trang 2 đến trang 3 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022