Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND

Trích yếu quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực Số trang 7
Lĩnh vực: Nội chính CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 01+02 ngày 10/01/2022
(Từ trang 28 đến trang 34 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022