Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

Trích yếu quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022 Số trang 17
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 17/12/2021 Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 01+02 ngày 10/01/2022
(Từ trang 11 đến trang 27 )
Ngày đăng công báo:

06/01/2022