Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Trích yếu về chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn huyện Krông Ana Số trang 2
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 17/12/2021 Ngày hiệu lực 17/12/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 01+02 ngày 10/01/2022
(Từ trang 65 đến trang 66 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022