Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND

Trích yếu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Số trang 10
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 22/11/2021 Ngày hiệu lực 06/12/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 70 ngày 01/12/2021
(Từ trang 12 đến trang 21 )
Ngày đăng công báo:

01/12/2021