Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 66+67 đến số 68+69) Số trang 75
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/11/2021 Ngày hiệu lực 18/11/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 66+67 ngày 11/11/2021
(Từ trang 2 đến trang 74 )
Ngày đăng công báo:

11/11/2021