Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND

Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk Số trang 5
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 02/11/2021 Ngày hiệu lực 15/11/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 64+65 ngày 08/11/2021
(Từ trang 24 đến trang 28 )
Ngày đăng công báo:

08/11/2021