Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 21
Lĩnh vực: Nội chính CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 04/11/2021 Ngày hiệu lực 15/11/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 64+65 ngày 08/11/2021
(Từ trang 29 đến trang 49 )
Ngày đăng công báo:

08/11/2021