Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý "Buôn Ma Thuột" đối với sản phẩm cà phê Robusta Số trang 22
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 01/11/2021 Ngày hiệu lực 11/11/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 64+65 ngày 08/11/2021
(Từ trang 2 đến trang 23 )
Ngày đăng công báo:

08/11/2021