Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 17
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực 18/10/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 63 ngày 12/10/2021
(Từ trang 6 đến trang 21 )
Ngày đăng công báo:

12/10/2021