Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 664/QĐ-UB

Trích yếu: Về việc ban hành quy định thời gian bắt đầu và kết thúc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 18/04/2000

Ngày hiệu lực: 28/04/2000

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn phần

Lý do hết hiệu lực:

Tại quyết định số 15/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Quay lại