Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 1826/QĐ-UB

Trích yếu: Về việc quy định năng suất xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 12/09/1997

Ngày hiệu lực: 22/09/1997

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn phần

Lý do hết hiệu lực:

Tại quyết định số 15/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Quay lại