Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/05/2019

Ngày hiệu lực: 16/05/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 14/05/2019

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 05+06 ngày 23/05/2019
(Từ trang 50 đến trang 62 )

Quay lại