Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quyết định 40/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc công bố kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2019

Lĩnh vực: Nội chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 11+12 ngày 15/02/2020
(Từ trang 20 đến trang 107 )

Quay lại