Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/11/2019

Ngày hiệu lực: 16/11/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 11/03/2020

File văn bản gốc:

Quay lại