Thứ năm , Ngày 12 tháng 12 năm 2019

Quyết định 20/2019/QÐ-UBND

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 09/10/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 19/11/2019

File văn bản gốc:

Quay lại