Thứ năm , Ngày 12 tháng 12 năm 2019

Nghị Quyết 26/NQ-HÐND(2019)

Trích yếu: Về việc phân khai chi tiết khoản thông báo sau nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 12/09/2019

Ngày hiệu lực: 12/09/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 19/11/2019

File văn bản gốc:

Quay lại