Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 22/NQ-HÐND

Trích yếu: Về bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 12/09/2019

Ngày hiệu lực: 12/09/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 21/02/2020

File văn bản gốc:

Quay lại