Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 21/NQ-HÐND

Trích yếu: Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: khác

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 12/09/2019

Ngày hiệu lực: 12/09/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 21/02/2020

File văn bản gốc:

Quay lại